26. 5. Filip

Zítra: Valdemar
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV - požární řád obce (číslo právního předpisu: 2/2015)

7. 12. 2015

OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (číslo právního předpisu: 1/2024)

15. 2. 2024

OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (číslo právního předpisu: 4/2024)

15. 2. 2024

OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů

OZV o místním poplatku ze psů (číslo právního předpisu: 2/2024)

6. 1. 2020

1. 1. 2025

OZV č. 4/2019 o místním poplatku ze vstupného

OZV o místním poplatku ze vstupného (číslo právního předpisu: 3/2024)

6. 1. 2020

1. 1. 2025

OZV o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků... (číslo právního předpisu: 5/2019) 4. 1. 2020

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech